จากอารยธรรมโบราณเป็นยันกับวันที่ทันสมัย​​, กีฬาทางได้ครอบครองตำแหน่งสำคัญทั้งในวัฒนธรรมของมนุษย์และประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลานั้นกีฬายังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ศูนย์กลางในการจัดระเบียบสังคมของตัวเอง (more…)